Gammelskogen

Jag tillbringar mycket tid i skogen. Allra bäst trivs jag i gammelskogen, d.v.s. skog som inte varit utsatt för det rådande skogsbruket som består av kalhuggning åtföljt av plantering av monokulturer. Det som lockar med gammelskogen är mångfalden och de till synes orörda miljöerna – skog som fått utvecklas på sina egna villkor. ”Mina” gammelskogar hittar jag framförallt i Risvedens olika naturreservat, Tresticklans nationalpark, Hallands bokskogar eller i norra Dalarna. Här finns hur mycket som helst att fotografera!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.